SIITS holder foredrag i PDS forum- 21. Okt., 2021

Blur of auditorium room use for present meeting background

21. oktober 2021 vil Surbhi Bansal, fra Proactima, holde et foredrag i PDS -forum. Temaet for foredraget er 'sikkerhet i integrerte /autonome transportsystemer'. Foredraget starter med en sneak-peak inn i SIITS-prosjektet, dets mål, partnere og interesser. Surbhi vil gi innspill til utfordringene for risikostyring når man skal håndtere sikkerhetsspørsmål i fremtidens intelligente systemer. Arbeidet i SIITS gir et naturlig utgangspunkt for en slik diskusjon. I foredraget deles relevant innsikt og observasjoner rundt trender og utvikling på området i dag

X