SIITS holder foredrag på ESRA konferansen 19. Okt., 2021

Webinar elearning of Teacher Meeting learning online on application with group Videoconference on Laptop computer at confernce hall when lockdown quarantine coronavirus outbreak in COVID-19.

19. oktober 2021 vil Hermann Steen Wiencke og Surbhi Bansal, fra Proactima, holde et foredrag på ESRA -konferansen «Sikkerhetsutfordringer med fremtidens mobile transportløsninger». Her vil Hermann presentere SIITS -prosjektet, mål, partnere og  fokus, før Surbhi følger opp med å belyse temaet "utfordringer for risikostyring i århundret med kompleksitet". Foredraget hennes gir refleksjoner rundt, og innsikt i ulike utfordringer som har blitt identifisert mens hun arbeider med å etablere et rammeverk for risikostyring for systemer som er så komplekse somfremtidens mobilitetssystem

X