SIITS’ og Proactimas Anne-Kari Valdal holder innlegg for FN i Genève

Anne-Kari Valdal, prosjektleder i SIITS-prosjektet og konsulent i Proactima er invitert til FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) i Genève for å holde innlegg for UNECE Working Party on Transport Trends and Economics. Anne-Kari skal innlede en rundebordsdiskusjon om temaet «Protection of Inland Transport Infrastructure at the Stages of Design, Construction and Operation”, 7. September 2022.

 Hensikten med rundebordsdiskusjonen er å samle myndighetseksperter på sikkerhet i transport og infrastruktur, så vel som representanter fra privat sektor, akademia og forskningsinstitusjoner, som en del av årets UNECE Inland Transport Security Forum. Det er flere mål med denne rundebordsdiskusjonen. Den skal blant annet øke oppmerksomheten rundt sikkerhetsaspektet innen transportinfrastruktur og utviklingen av transportprosjekt, i alle delene av prosjektsyklusen (design, konstruksjon og ferdigstilling), dele ideer og erfaringer om hvordan man kan identifisere, forhindre og håndtere sikkerhetstrusler i transportsektoren, og sist, identifisere hvordan UNECE og arbeidsgruppen kan bidra til disse spørsmålene.

Det er utrolig spennende å få muligheten til å dele noen av funnene SIITS-prosjektet i et slikt forum sier Anne-Kari.  I tillegg vil diskusjonen kunne gi god input til det videre arbeidet i SIITS.

 Les mer om konferansen på nettsidene til UNECE UNECE WP5 Working Party

mathias-reding-yfXhqAW5X0c-unsplash (2)

Photo by Mathias Reding on Unsplash

X