SIITS i Testfest Borealis i Skibotn

Boralis

Anne-Kari Valdal, prosjektleder for SIITS-prosjektet, deltok på Testfest i Skibotn 29.-30. September 2021. Testfest Borealis ble arrangert i et samarbeid med Statens vegvesen, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Storfjord Kommune, ITS Norway og Testnor. Målet med testfesten var både å samles til en fagkonferanse med teknologifokus, og å vise frem E8 Borealis som testområde. Et spennende arrangement å få delta på, med både erfaringsdeling og live demo og testing av jamming av ITS.

Anne-Kari var invitert for å presentere SIITS-prosjektet som del av et bredt program med innblikk i mange spennende prosjekter. Les mer i vedlagte artikkel på veier24.

Les nyhetsartikkelen her...

X