Samarbeid med EU-prosjekt på workshop i Milano

WWorkshop Milano 2
Workshop Milano 1

28. oktober deltok SIITS i workshop i Milano (Malpensa Airport) arrangert av det EU-finansierte prosjektet Orchestra. ORCHESTRA-prosjektet vil bygge bro over dagens siloer innen trafikkstyring ved å definere et multimodalt trafikkstyringsøkosystem (MTME) hvor ulike trafikkstyringstiltak koordineres og synkroniseres. Den langsiktige visjonen til ORCHESTRA er en fremtid hvor det er enkelt å koordinere og synkronisere trafikkstyringen for alle modaliteter, for å takle ulike krav og situasjoner. Dessuten å legge til rette for optimal utnyttelse av transportnettverk og effektive multimodale transporttjenester, både i landlige og urbane områder. Prosjektet ledes av ITS Norway, og norske partnere er Sintef Digital, Applied Autonomy, Herøya Industripark og Statens Vegvesen. Prosjektet har i tillegg en rekke europeiske partnere fra Italia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Sveits. Vi ser mange relevante grensesnitt mot arbeidet vi gjør i SIITS rundt identifisering og håndtering av sårbarheter i fremtidens ITS – og ser frem til et videre fruktbart samarbeid med ORCHESTRA!

Les mer om ORCHESTRA her: https://orchestra2020.eu/about/

X