Prosjektsamarbeid og demonstrasjon av autonome arbeidsmaskiner på Kongsberg

AA workshop bilde 22 okt 2021

22. oktober gjennomførte vi en spennende workshop på Kongsberg i samarbeid med Statens Vegvesen (SVV) og Applied Autonomy. Vi identifiserte og vurderte et bredt spekter av mulige interessenter og risikoområder knyttet til innovasjons- og utviklingsløpet for autonome arbeidsmaskiner i pilot 6 i ITS-programmet hos SVV, herunder utfordringer for å ivareta behov og nå mål for en fremtidig ibruktaking av slike maskiner. Å jobbe sammen på denne måten gir økt verdi for begge prosjektene. I SIITS får vi testet ut metoder og verktøy på reelle utfordringer, mens piloten på Kongsberg får belyst og dokumentert et bredt spekter av mulige utfordringer som må håndteres i videre utvikling. Vinn- Vinn!

X