Proactima og SIITS’ Henrik Bjelland presenterer på ESREL-konferansen i Dublin

Den årlige konferansen European Safety and Reliability Conference (ESREL) starter 28. August i Dublin, Irland. ESREL er en av de mest sentrale møteplassene for å utveksle kunnskap om risikostyring, risikovurdering og optimalisering av sosiotekniske system i Europa. Årets tema handler om å forstå og håndtere risiko og pålitelighet i en bærekraftig framtid (Understanding and Managing Risk and Reliability for a Sustainable Future). Les mer om konferansen på nettside til ESREL 2022.

 I SIITS-prosjektet har dyktige konsulenter og forskere i Proactima og Universitetet i Stavanger,  levert- og fått akseptert en artikkel som skal presenteres under årets konferanse. Artikkelen med tittelen «Outline of a risk management framework for future transport systems”, identifiserer en rekke utfordringer knyttet til bruken av samhandlende transportsystemer (C-ITS) i fremtidens transportsystemer, og foreslår et risikostyringsrammeverk for å kunne håndtere risiko og sårbarheter i fremtidens intelligente integrerte transportsystemer.

 Henrik Bjelland fra Proactima vil presentere artikkelen i konferansen tirsdag 30. august.  

Photo by <a href="https://unsplash.com/@andrei_carina?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Andrei Carina</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/dublin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Photo by Andrei Carina on Unsplash

X