Artikkelserie om internasjonale regelverk for fremtidens transportsystemer

Av Hilde Waaler

For at fremtidens transportsystemer skal bli sikre, effektive og grønne må vi forstå og håndtere sårbarheter og risiko, både når vi bygger og når vi drifter systemene. Kunnskap om, og håndtering av risiko – både juridisk og i praksis – er viktig i de enkelte nye teknologiene – men ikke minst i de store transportsystemene som helhet.

Det foregår en rivende teknologisk utvikling innen intelligente transportsystemer. Utviklingen av relevant og fleksibelt regelverk som rammebetingelser for praktisk bruk av teknologien, tar derimot ofte lengre tid. I tillegg adresserer gjerne regelverket gårsdagens teknologi og ikke teknologi som er under utvikling og i ferd med å bli implementert.

Det arbeides imidlertid aktivt både i EU og internasjonalt med å tilpasse eksisterende og utvikle nytt regelverk for å tilrettelegge for utvikling og implementering av intelligente transportsystemer på en sikker og trygg måte. I en serie artikler på siits.no tar vi for oss noen sentrale initiativ til tilpasning og nytt regelverk. Les den andre artikkelen her:
Regulering av kunstig intelligens

X