Frokostseminar om regulatorisk sandkasse i transportsektoren – Arendalsuken 

Onsdag 16. august arrangerte Proactima sammen med ITS Norway og Statens vegvesen et frokostseminar under Arendalsuken om regulatorisk sandkasse i transportsektoren. 

Det er mye snakk om kunstig intelligens og autonome kjøretøy. Men hypen springer foran virkeligheten. Er samstyring den egentlige hypen vi bør snakke om? Og hvorfor trenger vi en regulatorisk sandkasse for å nå målene i transportsektoren? Lokale transportbehov i Arendal har trigget nasjonale behov for samstyring for fremtidens transportløsninger. Arendal står ovenfor store endringer som følge av etableringen av Morrow Batteries. Om syv år skal nye fabrikker stå klare til bruk. Kan Arendal håndtere trafikken på en bærekraftig måte? 

Det foregår en rivende teknologisk utvikling innen intelligente transportsystemer. Utviklingen av relevant og fleksibelt regelverk som rammebetingelser for praktisk bruk av teknologien, tar derimot ofte lengre tid. I tillegg adresserer gjerne regelverket gårsdagens teknologi og ikke teknologi som er under utvikling og i ferd med å bli implementert.   

Administrerende direktør i Proactima AS, Trond Winther, innledet seminaret med funn fra SIITS-prosjektet. Hvordan vi kan jobbe med sammenhenger på tvers av aktører, hvordan kan samstyring muliggjøre digitalisering og autonom transport, samt innkjøpsordninger og regelverk for pilotering og testing? Dette og mer ble drøftet og diskutert under seminaret.  

X