Introduksjon

Webinaruke om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen

mai, 2021

25mai(mai 25)09:0028(mai 28)11:30Webinaruke om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringenType:Webinar

Detaljer

Hvordan sette innovasjon i system? Behov og løsninger ved innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen.

VIA klyngen -(vital infrastruktur arena) arrangerer en uke med spennende webinarer om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen.

25.–28. mai arrangers det webinaruke om behov og løsninger ved innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen. Webinaret er planlagt av prosjektet Kapasitetsløsft Tunnelsikkerhet (KATS) v/UiS, VIA og NORCE, og med bistand fra Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune i den innledende fasen. Vi samler departement, offentlige etater, industri og forskningsmiljø for å diskutere temaet. Formålet med seminaret er å bidra til økt kunnskap om hvilke barrierer som må overvinnes for å sette innovasjonsprosesser i system.

Deltakerne på seminaret får mulighet til å bidra i diskusjoner og på denne måten legge frem sitt perspektiv på «hvor skoen trykker», samt gi uttrykk for hvordan de skulle ønske at innovasjonsprosesser ble satt i system. Webinaruken er første steg i prosessen for å kartlegge innovative prosesser i relasjon til tunnelsikkerhet.

https://viacluster.force.com/s/event?vCampaignID=7013V000000LlkG

Tidspunkt

25 (Tirsdag) 09:00 - 28 (Fredag) 11:30

Lokasjon

Online

0 kommentarer til "Webinaruke om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen"

X