Introduksjon

Smart mobilitet og bærekraft

juni, 2021

17jun12:3014:01Smart mobilitet og bærekraftType:Webinar

Detaljer

Et webinar om Statens Vegvesen sitt arbeid og rapportene «Smart mobilitet og interoperable tjenester» og «Smart mobilitet – veiledning og tiltak». Få førstehåndsinnsikt i verktøy for bærekraftig utforming av smart mobilitet.

Beskrivelse

Disse to nye rapportene fra Vegvesenet er viktig underlag for kommuner, kollektivselskaper og mobilitetsaktører i utvikling av smart mobilitet. Rapportene beskriver metodikk og arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester for smart mobilitet i norske byer og tettsteder.

Hvordan utforme smart mobilitet smartest?
Fylkene har fått et større ansvar for å utvikle og tilrettelegge for mobilitet etter regionsreformen og avvikling av Sams vegadministrasjon. I rapporten er det derfor presentert praksis og erfaring fra andre land og vist til trender og teknologiutvikling. Dette skal være en hjelp for å gjøre byer og tettsteder bedre forberedt for smarte mobilitetstjenester.

Bli med å hør hvordan Smart Mobilitet kan være et av mange virkemidler for å legge til rette for en mer grønn og bærekraftig transportsektor.

https://www.tekna.no/kurs/smart-mobilitet-og-barekraft-41874/

Tidspunkt

(Torsdag) 12:30 - 14:01

Lokasjon

Online

0 kommentarer til "Smart mobilitet og bærekraft"

X