Introduksjon

REGULATORISK SANDKASSE I TRANSPORTSEKTOREN: LEK ELLER REALITET?

august, 2023

16aug08:0009:00FremhevetREGULATORISK SANDKASSE I TRANSPORTSEKTOREN: LEK ELLER REALITET?Type:Konferanser

Detaljer

Frokostseminar på Arendalsuka

Velkommen til frokostseminar! 

Det er mye snakk om kunstig intelligens og autonome kjøretøy. Men hypen springer foran virkeligheten. Er samstyring den egentlige hypen vi bør snakke om? Og hvorfor trenger vi en regulatorisk sandkasse for å nå målene i transportsektoren? Lokale transportbehov i Arendal har trigget nasjonale behov for samstyring for fremtidens transportløsninger. Arendal står ovenfor store endringer som følge av etableringen av Morrow Batteries. Om syv år skal nye fabrikker stå klare til bruk. Kan Arendal håndtere trafikken på en bærekraftig måte?

Det foregår en rivende teknologisk utvikling innen intelligente transportsystemer. Utviklingen av relevant og fleksibelt regelverk som rammebetingelser for praktisk bruk av teknologien, tar derimot ofte lengre tid. I tillegg adresserer gjerne regelverket gårsdagens teknologi og ikke teknologi som er under utvikling og i ferd med å bli implementert. Frokostseminaret ser på funn fra samarbeidsprosjektet «SIITS – Sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer», ledet av Proactima, og diskuterer hvordan vi kan jobbe med sammenhenger på tvers av aktører, hvordan samstyring muliggjøre digitalisering og autonom transport, samt innkjøpsordninger og regelverk for pilotering og testing.

Velkommen til frokost og mingling kl. 07.30. Arrangementet starter kl. 08.00. 

Tidspunkt

(Onsdag) 08:00 - 09:00

Lokasjon

Samferdselsteltet, Arendal Sentrum

0 kommentarer til "REGULATORISK SANDKASSE I TRANSPORTSEKTOREN: LEK ELLER REALITET?"

X