Introduksjon

Dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av driften av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal

september, 2021

29sep09:0015:30Dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av driften av riksveiferjesambandet Lavik-OppedalType:Webinar

Detaljer

Statens vegvesen gjennomførte i juni i år en skriftlig markedsdialog om digitalisering og automatisering i ferjedriften. Innspillene viser at data og ny teknologi skaper muligheter for økt nytte for de reisende, økt sikkerhet, reduserte utslipp, og mer kostnadseffektiv i ferjedrift. Vi ønsker nå nærmere dialog med ferjerederier, leverandørindustri, aktører innen forskning, utvikling og rådgivning, regelverksaktører og andre med interesse for det norske ferjemarkedet for å diskutere hvordan potensialet innenfor digitalisering og automatisering kan realiseres i ferjedriften.
Vårt mål for dialogen er å få bedre forståelse av mulighetsrommet for utvikling av digitale og automatiserte løsninger for ferjedriften som støtter opp om toppmålene for Statens vegvesen:

• En enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
• Mer for pengene
• Effektiv bruk av ny teknologi
• Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken
• Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål

I forkant av konferansen vil vi sende ut konkrete problemstillinger som vi ønsker å ha fokus på under konferansen. Problemstillingene vil rette seg mot mulighetsrommet for å innrette den kommende utlysningen av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal på en måte som kan bidra til å realisere potensialet ved digitalisering og automatisering.
Mer konkret ønsker vi å identifisere utviklingsstegene som er for store til at ferjerederier og leverandørindustri prøver ut i ordinære kontrakter, men små nok til at til at de lar seg realisere innenfor rammene av en anskaffelse for drift av dette ferjesambandet. Dagens ferjekontrakt for sambandet Lavik-Oppedal varer til 31.12.2024. Kontrakten har opsjon om å forlenge kontrakten med inntil ett år.
Dialogkonferansen vil foregå på Oslo Kongressenter med gode smittevernstiltak. I etterkant av dialogkonferansen vil være mulighet for å sende inn skriftlige innspill og oppfølgende digitale en-til-en møter. Dialogkonferansen blir gjennomført på norsk.
Statens vegvesen håper på god deltakelse på dialogkonferansen og ber alle interesserte å holde av dagen. Informasjon om påmelding og mer detaljert informasjon om arrangementet vil komme så snart det er klart.

For spørsmål som gjelder dialogkonferansen, ta kontakt med Victor Størdal på victor.stordal@vegvesen.no.

Tidspunkt

(Onsdag) 09:00 - 15:30

Lokasjon

Oslo Kongressenter

0 kommentarer til "Dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av driften av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal"

X