Hva vi jobber med

Et gjennomgående spørsmål vi søker å få svar på er hvordan risiko skal kunne forstås og sammenstilles, visualiseres og kommuniseres på tvers av virksomheter, funksjoner og nivåer i en fremtid med komplekse integrerte intelligente mobilitetsløsninger og -systemer. Samtidig skal vi…
X