Plan for arbeidet

Project timeline LATEST

Prosjekt SIITS går over 3 år, fra oppstart i januar 2021 til åpen konferanse ved utgangen av 2023. Det vil være aktivitet i alle arbeidspakker og arbeidsområder i nesten hele 3-årsperioden. Hovedfokus på de ulike temaene vil fordele seg omtrent som skissert nedenfor.

 

X