Om SIITS

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS) 

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs.

Med raske endringer og store systemer der alt henger sammen med alt, blir det vanskeligere å forstå hvor vi blir sårbare. Hva slags hendelser eller handlinger kan føre til at systemene stopper, eller ikke fungerer som de skal? Hva kan føre til ulykker? Og hva blir egentlig konsekvensene når alt henger sammen?

For at fremtidens transportsystemer skal bli sikre, effektive og grønne må vi forstå og håndtere sårbarheter og risiko, både når vi bygger og når vi drifter systemene. Kunnskap om, og håndtering av risiko er viktig i de enkelte nye teknologiene – men ikke minst i de store transportsystemene som helhet. I SIITS utvikler vi kunnskap, metoder, tjenester og verktøy for å klare nettopp det.

I prosjektet samler vi eksperter på samfunnssikkerhet og risiko, teknologi og løsninger, infrastruktureiere, forskningsinstitusjoner, myndigheter, forsikringsbransje og spisskompetanse på regelverk og juss. Sammen ser vi på hvordan vi kan jobbe for å effektivt finne og håndtere risiko (metoder og verktøy), hvilke krav og rammer som både fremmer innovasjon og ivaretar sikkerheten – og hvem som har ansvar for hva i fremtidens transportsystem.

X