Introduksjon

Dette vil vi oppnå

Dette vil vi oppnå

Note paper and target sign with copy space on panoramic blue background

For samfunn, myndigheter og bedrifter er det kritisk å tidlig og effektivt kunne ta hensyn til ny risiko, slik at nye gode mobilitetsløsninger kan tas i bruk raskt og sikkert. Leveransene i prosjektet styrker både offentlige og private aktørers evne til å håndtere utfordringene som ligger i digitaliseringen av samfunnet og overgangen til mer bærekraftig og sikker transport. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og produkter som kan utnyttes i hele verdikjeden i fremtidens transportsektor, fra planlegging og design av nye integrerte samferdselsprosjekter til drift og vedlikehold av fremtidens mobilitetsløsninger.

I SIITS skal vi jobbe for å:

  • Bygge kunnskap om fremtidens teknologi, integrerte transportsystemer, og deres trusler og sårbarheter. Identifisere behov knyttet til å håndtere sårbarhetene og risiko, og utvikle effektive formidlingsplattformer for systemforståelse
  • Utvikle et felles rammeverk og metoder og prosesser for å identifisere, vurdere og styre risiko og sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer som helhet
  • Utvikle digitale risikostyringsverktøy som er en effektiv samhandlings- og kommunikasjonsplattform på tvers av prosjekter, organisasjoner og sektorer
  • Fremskaffe kunnskapsgrunnlag og synliggjøre utfordringer og anbefalinger til regelverk og standarder som både bidrar til å ivareta sikkerhet og kontinuitet, og fremmer teknologiutvikling i fremtidens IITS
  • Belyse utfordringer ved ansvar og eierskap i IITS (herunder regulering) og utvikle markedsriktige og bærekraftige forsikringsprodukter
X