Introduksjon

Hva skjer i SIITS akkurat nå?

Hva skjer i SIITS akkurat nå?

Close up man hand arranging wood block stacking as step stair on paper pink background. Business concept growth success process, copy space.

Våren 2021 har prosjektmedlemmene møtt hverandre 1-2 ganger i uka for å dele og utvikle kunnskap innenfor hele prosjektets område. Sammen med en rekke eksterne bidragsytere har vi jobbet med hele spekteret fra globale og nasjonale trender og utvikling, forståelse av ny teknologi og risiko, til standardisering og trusler.

Den felles forståelsen (på tvers av våre ulike fagområder og kompetanse) av hva som blir annerledes i fremtidens mobilitet, hva som blir utfordrende å forstå og beskrive i forhold til i dag, og hva vi trenger vi for å løse dette i fremtiden, er et viktig fundament for å skape verdien vi ønsker i prosjektet. Noen områder som tydelig tegner seg som viktige faktorer i det meste som skjer og skal utvikles i mobilitetssektoren er generering, eierskap, kvalitet og bruk av data; samt ansvar, grensesnitt og avhengigheter i fremtidens transportsystemer.

Med utgangspunkt i dette er vi forsiktig i gang med å forbedre metoder for å identifisere sårbarheter og risiko, teste dette i pågående utviklingsprosjekter og identifisere brukerbehov i digitale verktøy. Vi engasjerer oss også i myndighetenes arbeid med å utvikle veiledning for digitaliseringsvennlig regelverk i fremtiden. Utover høsten 2021blir dette arbeid med høyt fokus for oss.

X